Movino

September 2006 - March 2007

Movino låter dig använda din kameratelefon på ett nytt sätt. Du kan sända video live över valfri tillgänglig bärare (Bluetooth, GPRS, 3G eller WLAN). Slutdestinationen kan vara en webbplats med en inbäddad spelare. Eller en Skype-kompatibel Quicktime-komponent för din Mac. Movino utvecklades som en del av Project Course vid Åbo Akademi hösten 2006 - våren 2007.

Vi har en Symbian S60-version för Nokiatelefoner och en Javaversion med potential att fungera på ett stort antal olika telefoner. När man väljer bluetooth som bärare krävs en Mac med OS X. Videoservern, som är tänkt att vara mellanhand och distributör vid leverans till en webbplats, fungerar även på linuxbaserade system.

Movino är open source (devis GPL, delvis LGPL). Besök movino.org för mer info.